اقتصاد خلّاق در شهر خلّاق

شهرهاي خلّاق اقتصادهاي خلّاقي دارند. اقتصاد خلّاق را مي­توان اقتصاد جديدي دانست كه پايه­هاي آن بر افراد خلّاق، صنايع خلّاق و شهرهاي خلّاق استوار است(www.creativeeconomy.com)­. اقتصادهاي جديد از توليد محصولات فيزيكي به سمت اين رفته­اند­، كه اكثر نيروي كار در فراهم­آوري خدمات يا توليد كالاهاي انتزاعي مثل داده­ها، اخبار، تفريح، نرم­افزار تبليغات و مانند آن­ها پيش رفته­اند. در اين اقتصاد جديد، قدرت، وجهه و پول به سمت شركت­هايي روانه مي­گردد كه حقوق فكّري مستقلي دارند.(Coy, 2001) انتشار كتاب «هاوكينز[1]» در سال 2001 م. تحت عنوان «اقتصاد خلّاق« مردم چگونه از ايده­ها پول در مي­آورند» نقش بسزايي در گسترش مفهوم اقتصاد خلّاق داشت. در مفهوم اقتصاد خلّاق جان هاوكينز، ايده­هاي جديد بيشتر از عوامل سنّتي مثل پول يا زيرساخت­هاي فيزيكي اهميّت دارند و در واقع گرداننده اقتصاد جديد، همين عنصر است. كاركنان خلّاق و صنايع خلّاق در موفّقيت اقتصادي نقش مهمي دارند. مهارت و استعداد مهم­ترين مؤلّفه­هاي آن محسوب مي­شوند. صنايع خلّاق به طور كلّي از مشاغل(كسب و كارهاي)خيلي كوچك تا خيلي بزرگ تشكيل شده است. بسياري از شهرها در جست وجوي صنايع خلّاق و ساكنان خلّاق هستند، به طوري كه اقتصادهايشان احيا و ساخته شود(5 ,2008 Coletta).

صنايع خلّاق به مجموعه­اي از فعاليّت­هاي اقتصادي اشاره دارد كه به توليد يا بهره­برداري از دانش وانتقال آن وابسته است. آن­ها به نحوي به صنايع فرهنگي يا اقتصاد خلّاق اشاره دارند. هاوكينز اقتصاد خلّاق را شامل تبليغات، معماري، هنر، مهارت­ها، طراحي، مد، فيلم، موسيقي، هنرهاي نمايشي، انتشارات، تحقيق و توسعه(R&D)، نرم­افزار، اسباب­بازي، بازي و بازي­هاي ويدئويي مي­داند. صنايع خلّاق اهميّت روزافزوني در رفاه اقتصادي يافته است به طوري كه، خلّاقيت انساني مهم­ترين منبع اقتصادي محسوب مي­شود و صنايع قرن 21 در توليد دانش به طور فزاينده­اي به خلّاقيت و نوآوري وابسته خواهد بود. مؤسسه دولتي فرهنگ، رسانه و ورزش انگلستان[2](DCMS) صنايع خلّاق را اين گونه تعريف مي­كند:« آن دسته از صنايعي كه ريشه مالكيت فكري دارد» اين مؤسسه فعاليت­هايي مثل تبليغات، معماري، هنر و يازارهاي قديمي، مهارت­ها[3] طراحي، مد، فيلم، ويدئو، عكاسي، نرم­افزار، بازي هاي رايانه­اي، انتشارات الكترونيكي، موسيقي و هنرهاي نمايشي، انتشارات، راديو و تلويزيون را به عنوان فهرست صنايع خلّاق معرفي مي­کند(www.vikipedia.com-Creative industries).

به اين ترتيب مي­توان گفت كه در شهر خلّاق وجود زمينه­هايي براي پرورش ايده­ها و بكارگيري اين ايده­ها در راستاي توليد كالا و خدمات منجر به ظهور شكل خاصي از اقتصاد شده است كه تحت عنوان اقتصاد خلّاق تعبير مي­شود. اقتصاد خلّاق را مي­توان در صنايعي مثل نرم­افزار، انتشارات، طراحي و… جست و جو كرد. با كمي اغماض مي­توان اقتصاد خلّاق را اقتصاد دانش­بنيان نيز دانست. چرا كه، در اقتصاد دانش بنيان نيز زيربناي توليد و عامل اصلي توليد دانش و ايده است.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ارزیابی میزان تحقق¬پذیری مولفه¬های شهر خلّاق (نمونه موردی: شهر بناب)

[1] . John Howkins

[2] . Department for Culture, Media and Sport (DCMS)

[3] . Crafts