مقالات و پایان نامه ها

الزامات اقامتگاه‌ بوم گردی:/پایان نامه درباه بوم گردی

الزامات و شرایط عمومی اقامتگاه‌های بوم گردی کلیه اقامتگاه‌های بوم گردی ضمن رعایت اصول فنی و مهندسی که تضمین کننده ایمنی ساکنان ساختمان‌ها هستند، با استفاده از مصالح بومی و با بهره بردن از حداکثر Read more…

By 92, ago