ساختار کلی دنبال شده در مراحل درونی تحقیقات IOT دارای یک تحمل زیاد روی زمینه ی خودش خواهد شد و نیاز به تحقیق و بررسی دارد. بسیاری از کارهای مرتبط با ساختار  IOT از جنبه های فکری شبکه های سنسور بی سیم نشأت گرفته اند. [46] پروژه های اتحادیه ی اروپا SENSEI [48] و ساختار اینترنت اشیاء (IOI-A) [49] دارای چاشهای نشان داده شده ای به خصوص از لحاظ WSN هستند که خیلی هم از نظر تعریف ساختار برای کاربردهای مختلف موفق بوده اند. ما اشاره به ساختارهای کلی IOT داریم جائیکه کاربران در مرکز هستند و قادر به استفاده از زیرسازها و داده ها برای بهبود کاربردهای جدید خواهند بود. یک ساختار براساس توده ی محاسباتی در مرکز در این مقاله پیشنهاد شده است. اگرچه ممکن است این بهترین گزینه برای هر ناحیه ی کاربردی به خصوص برای دفاع در جائیکه به هوش انسانی متکی است نباشد. اگرچه ما می بینیم که ساختار مرکزی توده بهترین جائی است که هزینه ها براساس خدمات مورد نیاز ساختارهای دیگر باید برای نواحی کاربردی مختلف مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

5-5 درک بهره وری انرژی

درک کارآمدی غیریکنواخت محیط های شهری نیازمند مواجه شدن هم زمان تقاضاهای متضاد از چگونگی درک چند گانه است. این مفهوم هایی روی ترافیک شبکه، ذخیره سازی و بهره برداری انرژی دارد. به طور مهم این شامل هم زیر سازهای درک موبایل و هم ثابت [50] و هم چنین نمونه های تصادفی و دائمی است. یک چهارچوب عمومیت داده نیازمند جمع آوری داده و مدل سازی است که به طور مؤثر از ویژگی های موقتی و فاصله ای داده هم در درک مناطق و هم چنین و هم در حوزه های تغییر شکل مرتبط بهره برداری می کند. به عنوان مثال نقشه کشی صدای شهری نیازمند جمع آوری غیرمتناوب سطوح صدا با استفاده از گره های قدرتمند باتری با استفاده از زیرسازهای ثابت و درک مشارکتی به عنوان یک [50] جزء برای سلامتی و خدمات کیفیت زندگی برای ساکنین آن است. یک سیگنال پراکنده در یک مآخذ و بنیان ممکن است از تعدادی کمی از نقشه ها روی مآخذ دوم بازیابی و دریافت شود که متناقض با اولی است. [51] مشکلات برای یافتن راه حل های پراکنده از طریق کوچکترین بردار ضریب مقیاس -1 که با اندازه گیریها موافق است کاهش می یابد.

در درک مفهومی همه جا گیر، دارای مفهوم هایی برای تراکم داده، ترافیک شبکه و توزیع سنسورها است. درک بی سیم (وایرلس) متراکم (CWS) ارتباطات همزمانی را برای کاهش ارسال قدرت از هر سنسور را مورد بهره برداری قرار می دهند. [52] فرستادن نقشه های شلوغ نمونه های داده برای یک مکان مرکزی برای اجتماع و تراکم است.

5-6 سیاست و شبکه های قابل برنامه نویسی مجدد مطمئن

امنیت هرجائیکه شبکه گسترش می یابند در یک مقیاس بزرگ یک نگرانی اصلی و عمده خواهند بود. راه های بسیاری وجود دارد که سیستم ها می تواند مورد حمله قرار بگیرد. از کار انداختن قابلیت در دسترس شبکه – هل دادن نادرست داده به داخل شبکه، دستیابی به اطلاعات شخصی و غیره. سه جزء فیزیکی IOT–RFID، WSN و توده برای آن چنان حمله هایی آسیب پذیرن. امنیت برای هر شبکه ای اساسی است. [53,54] و اولین خط دفاعی بر علیه انحراف داده همان علم رمزشناسی است.

یکی از آن سه تا، RFID (به خصوص تابع) به نظر می رسد که آسیب پذیرترین هستند زیرا به شخص اجاره ی دنبال کردن اهداف و بدون هیچ سطح بالای هوش که می تواند این سه وسیله را فراهم کند. [16]این مشکلات پیچیده اگرچه راه حل هایی دارند که می تواند با استفاده از روش های نهفته تأمین شده است و سزاوار تحقیقات بیشتر قبل پذیرفته شدنشان به طور گسترده هستند. بر علیه حمله کننده های بیرونی، تضمین پنهانکردن داده های قابل اعتماد است در حالیکه تصدیق کدهای پنهان داده های مراقبت شده به طور یکپارچه و دارای اعتبار است. [55] سری کردن اگرچه علیه حملات بد اندیش داخلی حمایت نشده است برای نشان دادن ابزارهای پنهانی مورد نیاز است به خصوص در WSN ها. هم چنین، به صورت دوره ای کاربردهای سنسور جدید نیازمند نصب کردن و موارد موجود ان نیازمند به روز رسانی است. این کار توسط برنامه نویسی مجدد وایرلس  از راه دور همه گره ها در شبکه انجام شده است. برنامه نویسی مجدد شبکه ی سنتی شامل انتشار منحصر پروتکل داده است که توزیع کننده ی کد به تمام گره ها در شبکه بدون تصدیق که یک تهدید امنیتی است. یک پروتکل برنامه نویسی مجدد امن اجازه می دهد که گره ها هر کده آپدیت شود را تصدیق کنند و از نصب بداندیش ها و تهدیدها ممانعت می کند. بیشترین پروتکل ها (مانند153) براساس پروتکل معیار Deluge هستند. [54]  ما نیازمند اضافه کردن پنهانی به Deluge هستیم که اسیاسی برای الگوریتم های پیچیده بیشتر برای پیشرفت قرار داده شده است. امنیت در توده یکی دیگر از مناطق مهم تحقیق است که نیازمند توجه بیشتری است در امتداد حضور داده ها و ابزارها، توده می تواند اقتصاد IOT را درست بگیرد که آنرا تبدیل به یک تهدید بزرگتر از حمله کننده ها می کند. امنیت و هویت حمایت در توده های پیوندی اساسی می شود جائیکه توده های خصوصی و عمومی توسط تجارت ها استفاده خواهد شد. [56]به خاطر آوردن پیوسته ی مفهوم IOT افزایش دهنده ی بسیاری از موضوعات سیاسی مانند اطلاعات جمع آوری شده می تواند در راههای مثبت (برای سرویس های تبلیغاتی) و منفی (برای توهین ها) استفاده شود. فراموش کردن دیجیتال می تواند به عنوان یکی از مناطق کلیدی تحقیق نشان دادن نگرانی ها و پیشرفت یک چهارچوب مناسب برای حمایت از اطلاعات شخصی است. [42]

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)