رفتار مصرف کننده آنلاین:

  • دیدگاه مصرف کننده محور و دیدگاه فناوری محور:
  • دیدگاه فناوری محور: این دیدگاه توضیح می دهد و پیش بینی می کند که پذیرش روش خرید الکترونیکی با آزمودن ویژگی های فروشگاه مجازی از سوی مصرف کننده قابل توجیه است که این خصایص عبارت است از: ارائه کالا و خدمات، دادن اطلاعات، قابل استفاده بودن، ایجاد ارتباط با مشتری و معیارهای ایمنی از سوی فناوری.
  • دیدگاه مصرف کننده محور: این دیدگاه به این باور دارد که عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی[1] نقش مهمی در ایجاد پذیرش برای خرید الکترونیک ایفا می کند. جدول 2-5 تمایز بین این دو دیدگاه را به خوبی نشان می دهد .

جدول ‏2‑5:  تمایز دو دیدگاه فناوری محور و مصرف کننده محور

دیدگاه نوع دیدگاه موضوع مورد بررسی فاکتورهای مورد بررسی
1 فناوری محور فنی عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک مانند نحوه ارائه کالاها و خدمات ، ارائه اطلاعات ، قابل استفاده بودن ، کیفیت وب سایت ، ایجاد ارتباط با مصرف کننده ، سهولت ادراک و معیارهای ایمنی از سوی فناوری
2 مصرف کننده محور انسانی عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی مانند : جمعیت ، سن ، سطح درآمد ، سطح تحصیلات ، ترکیب خانوار و مسائل نگرشی که بر رضایت مصرف کننده اثرگذار است .

 

2.1.2.     خریداران اینترنتی

همه کاربران از اینترنت به عنوان وسیله ای برای خرید استفاده نمی کنند اما تعداد خریداران اینترنتی کم نبوده دائما در حال افزایش است. خریداران اینترنتی برای شرکت های سنتی بازار بالقوه تلقی شوند. اما برای شرکت های اینترنتی بازار هدف محسوب می شوند.

  • انواع خریداران اینترنتی

طبق مطالعات همیلتون مصرف کنندگان اینترنتی را می توان به شش گروه تفکیک نمود:

1- راحت طلبان: این گروه افرادی بی حوصله و عجول ولیکن مصرف کنندگانی سودآور برای شرکت های اینترنتی هستند که اگر چه تنها حدود هفت ساعت در ماه از اینترنت استفاده می کنند نیمی از مبادلات اینترنتی از طریق آن ها صورت می گیرد .

2- جستجوگران: این دسته از مصرف کنندگان اینترنتی تقریبا 32 درصد از وقت خود را صرف جستجو و گردش در اینترنت می کند. آن ها چهار برابر بیشتر از دیگران صفحات اینترنتی را جستجو می کند.

3- متصل شوندگان: متصل شوندگان کسانی هستند که تازه به جمع کاربران اینترنت پیوسته اند. آن ها مارک های سنتی و خرید از فروشگاه های فیزیکی را بیشتر ترجیح می دهند.

4- جستجوگران حراج: این گروه از خریداران بیشتر به دنبال حراج های اینترنتی می گردند و از یافتن کالاهایی با قیمت مناسب لذت می برند.

5- طرفداران همیشگی: این افراد به اطلاعات معتادند و عمدتا در اینترنت به دنبال منابع اطلاعاتی می گردند.

6- ورزش دوستان: این دسته از علاقه مندان از دیدن سایت های ورزشی و تفریحی لذت می برند.

 [1] Demografic

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن